Misyon ve Vizyon

Misyon


Anayasamızın 2. Maddesinde ifadesini bulan demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti anlayışına ve Cumhuriyetimizin temel ilkelerine bağlı, kendisine, ülkesine ve insanlığa hizmet eden çağdaş bilimsel anlayış içinde, araştırıcı, üreten, analitik düşünme yeteneği kazanmış, uzmanlık alanlarında ülke sorunlarına çözümler bulabilen, evrensel bilim ve etik kurallara saygılı, genç ve dinamik meslek elemanları yetiştirmektir. Ayrıca, mevcut durum analizi bilgilerini iyimser bir şekilde yorumlayarak; yeterli olarak ifade edilen olanakları daha da geliştirmek, eksik görülen unsurları olanaklar ölçüsünde gidermek, devam eden iyileştirme çalışmalarının sıkı takipçisi olmak ve böylece temel amacımız olan huzurlu bir ortamda çağdaş ve kaliteli bir eğitimi öğrencilerimize sunmaktır.

 

 

 

Vizyon


Ülkemiz, ulusumuz ve tüm insanlık için bilgi üreten, ülkemizin yanı sıra diğer toplumların ihtiyaçlarını karşılayacak, her zaman çağdaş, bilgi sahibi, genç, dinamik ve çalışkan kuşakları yetiştiren, bir kurum haline gelmektir. Ayrıca, Fiziksel mekân geliştirme ve eklentileri ile öğretim elemanı ihtiyaçlarının da giderilmesine paralel olarak elde edilecek olan sürekli bir gelişme sonucu ülke ve bölge de açılması gerekli görülen çağdaş teknoloji ve bilgilerle donatılmış yeni programların açılmasına katkı sağlamaktır.

Akpınar Mahallesi Gazze Bulvarı No:7 Niksar-Tokat Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.