Elektronik ve Otomasyon Bölümü

  • Elektronik ve Otomasyon Bölümü
  • Tanıtım

Programın Amacı

Günümüz teknolojisinde ev aletlerinden fabrika otomasyonuna, basit gereçlerden tıp ve uzay teknolojisine kadar çok geniş bir yelpazede elektroniğin önemini giderek artırmaktadır. Elektronik teknolojisi ön lisans programı Elektronik alanında, sektörün ihtiyaçlarına yanıt veren, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gereken mesleki yetkinlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanlarının yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Uzun yılların deneyim birikimi ile modern teknolojinin gereksinimleri biraraya getirilerek hazırlanmış olan bu programın amacı sanayide kullanılan elektronik araçların montajı, bakım ve onarımı konularında çalışacak, elektronik sistem ve donanımlarını tanıyan, özelliklerini bilen, bilgisini endüstriyel sistem ve donanımlara uygulayabilen ara insan gücünü yetiştirmektir.

Programdaki dersler; elektroniğin temel prensiplerini, elektronik donanımın montaj, bakım ve onarımını yapmayı, ölçü aletlerini, bilgisayar kullanmayı ve sanayide kullanılan CAD/CAM ve benzeri programları kullanmayı, bilgisayarla elektronik devre şema çizme ve okumayı, sanayi makinalarının bilgisayar ile, elektronik olarak nasıl kontrol edildiğini, gereğinde bakım ve onarımını yapabilmeyi, teknik rapor hazırlamayı, proje hazırlamayı, işletim masasında iş yerinin ve personelin iş güvenliğini sağlamayı öğrenecek şekilde düzenlenmiştir.

Programın İstihdam Alanları

Mekatronik ürünler , karakteristik olarak geleneksel makineler ve elektronik ürünlerden farklıdır. Bu ürünlerin tasarımı için ekstra yöntem ve stratejileri belirlemek gereklidir . Ne mekanik , ne elektrik-elektronik ne de sadece yazılım tabanlı teknik personeller bu konuyla alakalı problemleri tek başına çözebilir.Bu alandaki hızlı gelişimeyle beraber, yetişmiş eleman ihtiyacı giderek artmaktadır. Zaten bu programın amacı endüstriyel ve ticari işletmelerde mekanik, hidrolik-pnömatik, elektrikli, elektronik temelli ya da bilgisayar kontrollü sistemlerin görüntüleme,dizayn, kurulum, kullanım, tamir ve geliştirilmesinde bilgi ve yetenek sahibi olan teknik personeli yetiştirmektir.

Bu bölümden mezun olan öğrenci; konusunda yeterli bilgiye sahip, imalat teknikleri, tasarım teknikleri, malzeme seçimi gibi konuları bilen, bilgisini endüstriyel sistem ve ekipmanlara uygulayabilen teknikerler olarak yetişmiş olacaktır.


Akpınar Mahallesi Gazze Bulvarı No:7 Niksar-Tokat Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.