Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü

  • Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü
  • Tanıtım

Programın Amacı:

Bankacılık ve Sigortacılık Önlisans Programının amacı finans ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlara ara elemanlar yetiştirmektir. Bu amaçla bankacılık ve sigortacılık programı öğrencilere alanla ilgili gerekli teknik bilginin yanı sıra, hizmet sektöründe çalışanlarda olması gereken pratik tecrübe ve insan iletişim becerileri de öğretilecektir. Programdan mezun olan öğrenciler bankacılık, finans ve sigortacılık sektörü ile ilgili bilgi düzeyi yüksek, sayısal düşünme gücüne sahip, başkalarıyla iyi iletişim kurabilen, aktif,sabırlı, dikkatli, yeniliklere açık,sektörde etkin olabilecek donanaımlı bireyler olarak sektöre kazandırılacaktır.

Ülkemizdeki hızlı gelişen bankacılılk ve sigortacılık sektörlerini desteklemek, bankaların ve sigorta kuruluşlarının eleman eğitim süreclerini ortandan kaldırıp, bankaların ve sigorta kuruluşlarının talep ettikleri kalifiye ara elemanları hazır olanarak piyasaya sunarak hem eğitim sektörüne, hemde bankacılık ve sigortacılık sektörlerine katkı sağlanacaktır.

Programın İstihdam Alanları:

Bankacılık ve Sigortacılık Önlisans Programından mezun olacak öğrenciler kamu ve özel bankalarda, finans kurumlarında, sigorta ve muhasebe şirketlerinde, borsada mali kaynakların değerlendirilmesiyle ilgili departmanlarda çalışma imkanı bulacaktır. Ayrıca program mezunları işletme ve iktisat bölümü mezunlarının çalışabileceği alanlarda da görev alabileceklerdir.

Akpınar Mahallesi Gazze Bulvarı No:7 Niksar-Tokat Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.