Hukuk Bölümü

  • Hukuk Bölümü
  • Tanıtım

Programın Amacı:

Adalet Önlisans Programı; hukuk metodolojisine ilişkin temel kavramlardan hareketle yalın hukuk sorunlarını çözebilen, demokrasi, laiklik, sosyal devlet ve hukukun üstünlüğü gibi vazgeçilmez ilkeleri benimsemiş, hukuk mesleğinin gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışın bilincinde hukuk alanında yardımcı hizmet personeli yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Günümüz modern hukuk anlayışında adaletin sağlanmasının daha ulaşılabilir, daha hızlı ve etkili olması toplumun bütün kesimlerinin beklentileri arasındadır. Bu beklentilerin optimum düzeyde karşılanması için hiç şüphesiz hukuk alanında iyi yetişmiş insan gücüne ihtiyaç duyulmaktadır. Yüksekokulumuz Adalet Programının en temel amacı da hukuk alanında iyi yetişmiş ara eleman ihtiyacını karşılamaktır. Programın özellikleri tüm bu ihtiyaçlara cevap vermek üzere planlanmıştır. Adalet Ön Lisans Programında öğrenciler farklı hukuk ve adalet alanlarına ilişkin temel bilgiler edinmekte ve uygulamaya dönük derslerden de faydalanmaktadır.


Programın İstihdam Alanları:

Adalet Önlisans Programı mezunları mahkemelerin yazı işleri müdürlüğü veya yardımcılığı, icra müdürlüğü veya yardımcılığı görevlerine atanmaktadırlar. Ayrıca infaz kurumlarında müdürlüğe kadar yükselebilen görevlere getirilebilirler. Program mezunları resmi ve özel bankalarda, çeşitli kamu ve iktisadi kuruluşlarda, özel iktisadi işletmelerde çalışabilme imkanı bulabilmektedirler.

Akpınar Mahallesi Gazze Bulvarı No:7 Niksar-Tokat Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.