Muhasebe ve Vergi Bölümü

  • Muhasebe ve Vergi Bölümü
  • Tanıtım

Programın Amacı

Muhasebe ve vergi konusunda hizmet veren büroların, kurum ve kuruluşların ilgili departmanlarında görev alabilecek nitelikli ara elemanlar yetiştirmektir. Bu amaçla, öğrencilere mezun olduğu zaman iş hayatında bütün ticari, ekonomik, kültürel bilgi ve becerilerinin yanında herhangi bir işletmenin genel muhasebe, maliyet muhasebesi, banka muhasebesi gibi departmanlarında üstlenebilecekleri göreve kısa sürede uyum sağlayabilmeleri yönünde bilgiler verilmektedir.

İki yıllık muhasebe eğitimi süresince öğrencilere, temel muhasebe ve gerekli genel bilgi ve dersleri birinci sınıfta, ihtisas muhasebelerini içeren mesleki dersler ağırlıklı olarak ikinci sınıfta okutulmaktadır. Dört dönemlik öğrenim süreci tamamlandığında öğrenciler, muhasebe ile ilgili temel kavramları ve belgeleri tanıyabilme, finansal tablolardan bilânço ve gelir tablosu düzenleme ile ilgili ilkeleri kavrayabilme, bilgisayar ortamında finansal tabloları düzenleyebilme, muhasebe ile ilgili paket programları kullanabilme yeterliliğine sahip olurlar. Yüksekokulumuz öğrencileri ayrıca ikinci yarıyıl sonunda 30 iş gününü kapsayan zorunlu stajlarını sektörde yaparlar.

Programın hedefi, öğrencileri günümüzün değişen şartlarını takip eden, kendini bunlara adapte edebilen ve baştan sona bir işletmede muhasebe sistemini kurabilecek bilgi, beceri ve tecrübe ile donatılmış bir şekilde yetiştirmektir.

Programın İstihdam Alanları:

Büroda masa başında çalışan bölüm mezunları, kamu ve özel sektöre ait kuruluşların muhasebe bölümlerinde, maliye ve vergi dairelerinde görev alabilirler ya da kendilerine muhasebe bürosu açabilirler. Muhasebe meslek elemanı kamu kurumlarında, özel işyerlerinde veya yasal şartları sağladıktan sonra kendi işyerlerini açıp çalışabilirler. Kamu ve özel sektör kuruluşlarında ön muhasebe elemanı olarak iş olanaklarına sahiptirler. Ayrıca gerekli staj eğitimlerini tamamladıktan sonra “ Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir” belgelerini alıp büro açabilmektedirler.

Muhasebe meslek elemanı bir işyerine bağlı veya kendi adına serbest muhasebecilik mesleği icra eden veya kamu kurum ve kuruluşlarının muhasebe yönetimine katkı veren kişidir.

Akpınar Mahallesi Gazze Bulvarı No:7 Niksar-Tokat Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.