Ormancılık Bölümü

  • Ormancılık Bölümü
  • Tanıtım

Programın Amacı:

Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı; Ormancılığın farklı alanlarında çalışabilecek teknikerleri yetiştirmeyi amaçlayan örgün öğretimde eğitim veren dört yarıyıllık bir meslek yüksekokulu programıdır. Bu bağlamda Orman Mühendisleri, Ağaç İşleri Endüstri Mühendisleri ve Orman Endüstrisi Mühendisleri ve ilgili diğer uzmanlarla birlikte çalışabilecek bilgi ve beceriye sahip teknikerlerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı; ağaç, ağaçlandırma, orman, orman işletmeciliği, orman ürünleri, fidanlık tekniği, orman ekosistemleri, anakaya ve toprak özellikleri, harita bilgisi, botanik, zooloji, yaban hayatı, orman bakımı ve koruma, orman amenajmanı, orman ürünlerinin tanıtılması, üretilmesi ve pazarlanması, odun dışı orman ürünleri, ağaç malzemenin tanıtılması ve yenilebilir kaynaklardan enerji üretimi konularında önlisans düzeyinde eğitim veren bir programdır. Ayrıca programın 2. Sınıfında ormancılık uygulama dersleri ile saha ve arazi çalışmaları yapılmaktadır. Program Tokat’ın Niksar ilçesinde olup zengin orman kaynakları açısından ormancılık eğitimine uygundur.

Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır. Öğrenciler uygulama arazisinde teorik dersleri pratik olarak uygulayabilmektedir. Ayrıca eğitim süresi içinde Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı merkez ve taşra birimlerinde veya özel orman endüstri fabrikalarında veya özel ormancılık bürolarında 30 iş günü staj yapılması gerekir.

Programda ormancılık sektöründe istihdam edilecek kendi bilgilerini uygulama ile eşleştirebilme yeteneğine sahip orman teknikerleri yetiştirilmektedir.

Programın İstihdam Alanları:

Orman ve Orman Ürünleri Programı, ormancılık sektörüne (kamu veya özel) uygulayıcı personel yetiştirmek amacıyla planlanmış bir programdır.

Mezunlar; genellikle kamu sektöründe; Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Bölge Müdürlükleri, Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü vb. kurumlarda çeşitli branşlarda istihdam edilmektedirler.

Özel sektörde; Türkiye’de gelişen bir sektör olan orman ürünleri endüstrisi fabrikalarında (Yongalevha, Liflevha, Mobilya, Kereste, Odun dışı orman ürünleri, vb.), özel ormancılık bürolarında, özel fidanlıklarda ve diğer özel kuruluşlarda teknik personel olarak istihdam olanakları vardır.

Ayrıca çeşitli sivil toplum kuruluşlarının hazırlayacağı doğa, çevre, ormancılık ve orman ürünleri tabanlı projelerde görev alabilirler.

Orman ve Orman Ürünleri Programını tercih edecek adayların matematik-fen konularına ilgi duyan, sosyal ilişkilere yatkın, mücadeleci ve doğayı ve açık arazide çalışmayı seven nitelikte olması gerekir.

Akpınar Mahallesi Gazze Bulvarı No:7 Niksar-Tokat Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.