Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü

  • Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü
  • Tanıtım

Programın Amacı:

Turizm ülkemizde hızla gelişmekte olan sektörlerden birisidir. Bu gelişime paralel olarak eğitimli işgören ihtiyacı artmaktadır. Turizm eğitiminin temel amacı; insanların dünyayı daha iyi anlayabilecekleri, anlatabilecekleri bu bağlamda turizme yararlı olabilecekleri ve yönlendirebilecekleri bilgilerle donatmaktır. Bu bilgiler sadece günümüz dünyasının sorunlarına değil, geleceğin iş ve sosyal yaşamının sorunlarına da çözüm olabilmelidir.

Günümüzde ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkelerin karşı karşıya bulunduğu en önemli sorunlardan biri işsizliktir. Türkiye yetişmiş yeni iş gücünün önemli bir kısmı için iş bulma olanakları kısıtlı bir ülkedir. Dünya çapında da benzer sorunlar yaşanmakla birlikte özellikle, çalışma saatlerinin azalması ve dolayısıyla boş zamanın artması, ekonomik refah seviyesinin yükselmesi, iletişim ve ulaşım teknolojilerinin gösterdiği gelişmeler sayesinde insanların tatil yapma, dinlenme, eğlenme, gezme ve merak duygularını giderme ihtiyaçları giderek artmıştır. Bu durum hem ülkemizde hem de dünyada turizm sektörünün hızla gelişmesine yol açmış ve ülkeler, turizmi işsizliğin azaltılması ve istihdamın geliştirilmesi noktasında kullanma ve geliştirme eğilimine girmişlerdir.

Bilginin ve iletişim teknolojilerinin etkin kullanımının başarının tek şartı haline gelmesi, mesleki anlamda eğitim gören bütün öğrencilerin eğitime ve iş hayatına bakışını kökten değiştirmektedir. Özellikle turizm alanının insan gücü yoğun bir sektör olması, hizmet üretiminin kalitesi ve verimliliği için eğitimli iş gücünü zorunlu kılmaktadır.

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı öğrencileri, Genel Turizm,Otel İşletmeciliği, Önbüro İşlemleri, Yiyecek-İçecek Hizmetleri, Mutfak Hizmetleri, Kat Hizmetleri, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Gıda ve Personel Hijyeni ile Mesleki Yabancı Dil vb mesleki derslerin yanında genel kültür ve genel yetenek derslerini almaktadırlar.

Günümüzün hızla büyüyen sektörlerinden birisi olan Turizm sektörü için ara eleman yetiştirmeyi hedefleyen Turizm ve Otel İşletmeciliği Programından mezun olan öğrenciler turizm işletmelerinin farklı pozisyonlarında görev alabilecek bilgi, beceri ve donanıma sahip olacaklardır.

Programın İstihdam Alanları:

Hizmet sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilebilmesi için mesleki uygulamaya dayanan eğitim ve staj önemli bir yer tutmaktadır. Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı öğrencileri birinci yılın sonunda konaklama işletmelerinde uygulamayı gerektiren stajlarını gerek yörede gerekse ülke genelinde bulunan konaklama işletmelerinde yapabileceklerdir.

Mezunlar konaklama işletmelerinin yanında; Seyahat Acenteleri. Yiyecek-İçecek İşletmeleri, Termal Turizm Merkezleri, Tur Operatörlüğü 

İşletmeleri, Kongre-Konferans Merkezleri, Marina İşletmeciliği, Hava Yolları Ve Charter Şirketleri, Denizcilik Ve Kurvaziyer İşletmeleri, Kültür Ve Turizm Bakanlığı’nın Çeşitli Birimleri, Enformasyon Merkezleri Ve Dikey Geçişle Lisans Eğitimine Devam Edenler İçin Akademik Kariyer gibi birçok farklı alanda istihdam olanağı mevcuttur.

Akpınar Mahallesi Gazze Bulvarı No:7 Niksar-Tokat Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.