Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü

  • Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü
  • Tanıtım

Programın Amacı:

Günümüzde ister özel sektör ister kamu kurum ve kuruluşları olsun ürettiği ürün ve hizmetleri tanıtmak, pazarlamak, pazardaki paylarını yükseltmek amacıyla çağdaş iletişim tekniklerine ve bu teknikleri kullanıp sürdürebilecek kaliteli insan kaynağına ihtiyaç duymaktadır. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Önlisans Programı’nın temel amacı, öncelikli olarak günümüzün giderek artan sektörel taleplerinin karşılanmasını amaçlamaktadır.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Önlisans Programı, öncelikli olarak, alanında yeterli donanıma sahip, çağın gerektirdiği bilgi ve beceriyi kazanmış bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.Programı başarı ile tamamlayan öğrenciler sektörde çalıştığı kurum ile alakalı tanıtıcı haber bültenleri, broşürler, raporlar hazırlayan, planlanan ve gerçekleştirilen etkinlikleri kitle iletişim araçları ile halka duyuran, gerektiğinde sorumluluk alabilen, hızlı düşünüp karar verme yetisine sahip olan kişiler olacaklardır.

Programın İstihdam Alanları:

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Önlisans programından mezun olacak öğrenciler, sektörel hacmi giderek genişleyen halkla ilişkiler alanında nitelikli eleman ihtiyacının giderilmesi hususunda önemli bir gereksinimi karşılayacaklardır. Özellikle kurum ve kuruluşların organizasyonel yapılarında önemli bir konum edinmiş bulunan halkla ilişkiler birimleri/departmanları, kurum içi, kurumun çevresi ve paydaşları ile ilişkilerinin düzenlenmesi sürecinde işlerlik kazanmaktadır. Bu bağlamda, mezun olan öğrencilerin kalifiye eleman olarak iş bulma olanakları çeşitli sektörlerde mevcut olan tüm halkla ilişkiler yapılanmaları açısından oldukça geniş bir yaygınlığa sahiptir. Ayrıca bu programdan mezun olacak öğrenciler, kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilebilirler.

Akpınar Mahallesi Gazze Bulvarı No:7 Niksar-Tokat Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.