Yönetim ve Organizasyon Bölümü

  • Yönetim ve Organizasyon Bölümü
  • Tanıtım

Programın Amacı

Dünya'da ve Türkiye'de demokrasi ve yönetime katılma kavramlarının önemi hızla artmaktadır.Buna paralel olarak insanlarda vatandaşlık şuuru ve kaliteli hizmet beklentisi de yükselmektedir. Bütün bu beklentiler hizmetlerin ve kararların merkezden gelmesi yerine, yerinde ve yerelinde çözülmesi isteğini artırmaktadır. Ortaya çıkan bu ihtiyaçlar ve paralelinde Türkiye'nin Avrupa Birliği müktesebatına uyum çalışmaları mahalli idareler kavramını ve kurumlarını daha önemli hale getirmiştir.

Bütün bu gelişmeler sonunda kamusal hizmetlerin önemli bir kısmının yerel yönetimlere aktarılması ve yerinden yönetim anlayışının yaygınlık kazanması, bu alanda eğitimli alt ve orta düzey işgücü ihtiyacınıda artırmaktadır.Dolayısıyla bu gelişmeler "Yerel yönetimler" programlarının önemini de artırmaktadır.

Görev ve sorumlulukları hızla artan bütün yerel yönetim kurumlarında mevzuatına hakim; yönetim,siyaset ve hukuk bilgisine sahip en az bir yabancı dil bilen, işinin uzmanı ara eleman ihtiyacı da her geçen gün artmaktadır.

Yerel yönetimler bölümü; yönetim, siyaset, hukuk ve şehirleşme konularında yeterli teorik donanımın yanında, bu bilgileri uygulamaya aktarabilme becerileri kazandırmayı amaçlayan ve geleceği olan bir önlisan programıdır.

Programın İstihdam Alanları:

Bu programdan mezun olanlar "Yerel Yönetimler / Mahalli İdareler Meslek Elemanı" unvanını alır. Bu unvanı kazanmış kişiler meslek hayatlarında yerel yönetimlerin tepe yöneticilerinin en yakın yardımcıları olarak çalışırlar ve alınan kararları yürütürler. Yerel Yönetimler Programından mezun olanlar, genellikle İl özel idareleri belediyeler, valilikler ve bunlara bağlı kuruluşlarda görev alırlar. Avrupa Birliği sürecinde yerelleşme dolayısıyla ve ülkemizdeki yerel yönetimlerin giderek etkinliğinin artması dolayısıyla bu alanda çalışacak yetişmiş elemana büyük ihtiyaç vardır.

Akpınar Mahallesi Gazze Bulvarı No:7 Niksar-Tokat Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.